สายยางสีเขียวเสริมใยถัก

ม้วนเต็ม

 

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายยางสีเขียวเสริมเชือกถัก 1/2" 2.5mm. 100m.
สายยางสีเขียวเสริมเชือกถัก 5/8" 3.0mm. 100m.
สายยางสีเขียวเสริมเชือกถัก 3/4" 3.0mm. 100m.

ม้วนย่อย

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายยางสีเขียวเสริมเชือกถัก 1/2" 2.5mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางสีเขียวเสริมเชือกถัก 5/8"

3.0mm.

10m.
15m.
20m.
30m.