ขายส่งสายยางฉีดน้ำสีฟ้า

ท่ออ่อนสีฟ้าทึบแสงคุณภาพสูง ลดการเกิดตะไคร่น้ำ เนื้อยางชนิดน้ำหนักเบา ไม่แฟบแบนง่าย เหมาะกับการใช้ล้างรถ รดน้ำต้นไม่ งานสวน เกษตรฯลฯ

ม้วนเต็ม

 ขนาด  ความหนา  ความยาว น้ำหนัก  สั่งซื้อ
สายยางสีฟ้า 1/2"  2.2mm.  100m. 13kg+-
สายยางสีฟ้า 5/8" 2.4mm.   100m. 18kg+-
สายยางสีฟ้า 3/4" 2.4mm 100m. 24kg+-
สายยางสีฟ้า 1" 4.0mm. 100m. 46kg+-
สายยางสีฟ้า 1.1/4" oc 4.0mm. 50m. 30kg+-
สายยางสีฟ้า 1.1/2" oc 4.0mm. 50m. 35kg+-
สายยางสีฟ้า 2" oc 4.0mm. 30m. 28kg+-

ม้วนย่อย

ขนาด ความหนา ความยาว สั่งซื้อ
สายยางสีฟ้า 1/2" 2.2mm.

10m.

15m.

20m.

30m.

สายยางสีฟ้า 5/8" 2.4mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางสีฟ้า 3/4" 2.4mm. 10m.
15m.
20m.
30m.
สายยางสีฟ้า 1" 4.0mm. 10m.
15m.
20m.
30m.

 สายยางฉีดน้ำสีฟ้า